Política de privacitat

En el tractament de dades de caràcter personal el titular de la pàgina web garanteix el compliment de la Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades). de
acord amb l’anterior, es procedeix a informar sobre els punts següents:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES:

Les seves dades seran recollits i tractats per: CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA S.A. (CTG)
CIF: A-08428906
Domicili Social: Passeig de Vilanova 7, 08870 Sitges (Barcelona)
Correu electrònic: ctomasgracia@ctomasgracia.com
Telèfon: +34 93 894 01 41

D’ara endavant, denominada com “CTG”.

FINALITAT DEL TRACTAMENT: CTG recollirà i tractarà les dades personals que vostè faciliti, a través del formulari, amb la finalitat de gestionar les peticions de informació que vostè enviï relatives a la pàgina web www.ctomasgracia.com La comunicació de les dades marcades amb un asterisc (*) en el formulari és necessària i de caràcter obligatori, ja que ens permet atendre degudament les consulutas que ens plantegi.
L’informem que les dades recollides per CTG no seran utilitzades ni per a la elaboració de perfils, ni per a la presa de decisions automatitzades basant-se perfils.
Les dades facilitades es conservaran durant el temps necessari per atendre la consulta plantejada i, en tot cas, per un termini de 5 anys a comptar de la data de resolució de la consulta, per tal de poder atendre qualsevol comunicació i defensar-se de tota reclamació que es plantegi contra CTG.

LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades resideix en la prestació de l’consentiment.

DESTINATARIS: Les dades personals recollides no seran comunicades a tercers excepte obligació legal.

DRETS DE L’INTERESSAT: Vostè pot exercir els següents drets
en relació amb les seves dades:
– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, per tal de conèixer què dades seves s’estan tractant per part de CTG.
– Dret a sol·licitar la seva rectificació en cas que ho consideri necessari.
– Dret a la supressió de les seves dades.
– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament i a oposar-se al tractament; i
– Dret a la portabilitat de les seves dades.

Pot vostè exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a lopd@ctomasgracia.com, o bé mitjançant carta dirigida a CTG.
L’interessat haurà d’acompanyar, al costat de la seva sol·licitud, una fotocòpia del document corresponent per a acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.).
Finalment, l’informem que té dret a acudir davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades per a presentar una reclamació, si considera que s’ha vulnerat algun dels seus drets. Mitjançant el següent enllaç, trobarà les dades de contacte de l’esmentada Agència.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

Scroll to Top