EMPRESA

La nostra
història

Construcciones Tomás Gracia S.A., amb més de 50 anys d’experiència va ser constituïda amb una clara vocació de servei i una filosofia basada en la confiança, el compromís, l’eficàcia i la qualitat, valors que han donat lloc a un progrés continu de la companyia, pels quals s’ha expansionat ràpidament ampliant els seus serveis fins a oferir actualment una gran varietat de solucions integrals adaptades per a tots els nostres clients.

El radi d’acció de la companyia és extens i opera en tota Espanya, oferint una àmplia flexibilitat d’estructures atentes sempre a qualsevol tipus d’intervenció en qualsevol lloc que ens sol·licitin els nostres clients i organitzant els mitjans necessaris per a garantir un alt estàndard de qualitat en el servei.

Una important cartera de clients renova any rere any la seva confiança en nosaltres, tots ells de gran prestigi, que són un excel·lent aval a l’hora d’oferir els nostres serveis i la millor garantia de la nostra capacitat organitzativa i professionalitat.

CONSTRUCCIÓ –EDIFICACIÓ
CONSTRUCCIÓ HOTELERA
REHABILITACIÓ I REFORMA
MANTENIMIENT INDUSTRIAL

L’estratègia corporativa està enfocada a l’increment sostingut del volum de negoci derivat de l’activitat constructora, per consolidar les fites assolides, incrementar l’activitat en les especialitats en què es té menor presència i consolidar els arrelaments territorials ja iniciados.Construcciones Tomas Gràcia S.A. porta anys treballant per fer compatible el seu desenvolupament econòmic amb la integració de les preocupacions mediambientals i socials en el seu model de gestió.

El creixement i la diversificació que està experimentant la companyia en els últims anys fa necessari prestar més atenció a les conseqüències de les activitats que es desenvolupen i que tenen impacte en la societat.

Així, s’ha marcat una sèrie d’objectius estratègics en l’àmbit de la Responsabilitat Corporativa, que van des de l’aplicació de projectes de R + D + I orientats a la sostenibilitat, fins a la inversió en energies renovables.

Scroll to Top