Fundació Tomás Gracia

La Fundació Tomás Gracia sempre està compromesa amb les causes més solidàries. No té un altre interès que ajudar, que abastir de possibilitats i donar instruments a les persones que ho necessiten. Perquè ajudar les persones que ens envolten és, també, ajudar al conjunt de la població a la qual pertanyem. Quantes més possibilitats donem a més gent, més possibilitats tindrem de rebre d’ells l’ajuda necessària en un futur.

Scroll to Top