Avis legal

1) Informació del responsable.
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l’
informem que el present lloc web www.ctomasgracia.com, és propietat de CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA S.A. (CTG), CIF: A-08.428.906, Domicili Social: Passeig de Vilanova 7, 08870 Sitges (Barcelona), Correu electrònic: ctomasgracia@ctomasgracia.com.

Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 21817, Foli 19, Full B-28.095, inscripció 5ª.

Podeu enviar la seva sol·licitud d’informació sobre qualsevol dels continguts que apareixen al lloc web emplenant per a això el formulari que apareix en el enllaç “Contacte”.
2) Objecte.
La present pàgina web té per objecte donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació sobre els productes i serveis diversos oferts per CTG.
El present avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de l’esmentat portal per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i l’ús de la mateixa, implica necessàriament la submissió i acceptació de les esmentades Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal.
Per aquest motiu, CTG recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de el present lloc web ja que aquestes puguin patir algun canvi. En aquest sentit, CTG es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de el present portal.

3) Ús de la pàgina web.
La utilització del lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari de la mateixa, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva
responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre els productes o serveis que CTG posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals .
CTG no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el mateix, ja que els continguts de aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, la prestació d’un servei d’assessorament de cap tipus, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions professionals, empresarials o de qualsevol altre caràcter per part de l’usuari.
En qualsevol cas, CTG no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit a el portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

4) Enllaços a aquest portal.
L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web a aquest portal haurà d’estar prèviament autoritzat i per escrit per part de CTG.

5) Propietat industrial i intel·lectual.
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, “els continguts”), són propietat intel·lectual i industrial de CTG o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de CTG o, si escau, de tercers.
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels Continguts, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. CTG es reserva l’ús d’accions judicials civils i / o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.

6) Protecció de dades de caràcter personal.
En matèria de protecció de dades, CTG aplica les directrius imposades pel Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016).
Per a més informació a l’respecte, us recomanem visita la política de privacitat (enllaç) d’aquest lloc web.

7) Legislació i jurisdicció aplicable.
Les presents condicions generals d’accés queden sotmeses a la legislació espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i CTG acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre .

Scroll to Top