Adquirim un nou vehicle d’aspiració mòbil

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

Construccions Tomás Gracia compte amb un nou vehicle d’aspiració mòbil.  La seva elevadíssima productivitat fa que sigui adequat per a la captació de grans vessaments en sectors com a ciment o foses. També és la solució per al manteniment de les instal·lacions.

Scroll to Top