Acord de Col•laboració amb l’UE Sitges

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

La Fundació Tomás Gracia signa un compromís amb la Unió Esportiva Sitges, mitjançant el qual l’empresa constructora ofereix una donació al club esportiu per tal d’afavorir el desenvolupament i la pràctica esportiva a la modalitat de futbol en l’etapa formativa.

D’aquesta manera, es reafirma el compromís de la fundació amb els nens i nenes de la vila de Sitges i els pobles adjacents, recolzant l’esport com a eina fonamental en la seva formació.

Tomás Gracia, president de la fundació, juntament amb el president de l’UE Sitges, Jordi Martínez, van formalitzar el conveni que tindrà validesa per les properes quatre temporades.

Scroll to Top